Zásady ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob, akým Ing. Maroš Hrušovský zhromažďuje, používa, uchováva a zverejňuje informácie zhromaždené od používateľov (každý z nich je „používateľ“) webovej stránky https://shop.outbreak.sk alebo https://www.outbreak.sk („stránka“).

Informácie o osobnej identifikácii

Osobné identifikačné informácie môžeme od používateľov zhromažďovať rôznymi spôsobmi, vrátane, ale nie výlučne, keď používatelia navštívia našu stránku, zaregistrujú sa na stránke, zadajú objednávku, vyplnia formulár a v súvislosti s inými aktivitami, službami, funkcií alebo zdrojov, ktoré sprístupňujeme na našich stránkach. Užívatelia môžu byť podľa potreby požiadaní o meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo. Používatelia však môžu navštíviť našu stránku anonymne. Osobné identifikačné údaje budeme zhromažďovať od používateľov len vtedy, ak nám tieto informácie dobrovoľne odošlú. Používatelia môžu vždy odmietnuť poskytovanie osobných identifikačných údajov, s výnimkou toho, že môžu zabrániť tomu, aby sa zapojili do určitých aktivít týkajúcich sa stránok.

Informácie o ne-identifikácii

Môžeme zhromažďovať informácie o neidentifikovaní používateľov vždy, keď interagujú s našimi stránkami. Informácie o osobných identifikačných údajoch môžu obsahovať názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o spôsoboch pripojenia používateľov k našim stránkam, ako napríklad použitý operačný systém a poskytovatelia internetových služieb a iné podobné informácie.

Súbory cookie pre webový prehliadač

Naša stránka môže používať „cookies“ na zlepšenie skúseností používateľa. Užívateľský webový prehliadač umiestňuje súbory cookie na pevný disk na účely uchovávania záznamov a niekedy aj na sledovanie informácií o nich. Používateľ si môže zvoliť nastavenie svojho webového prehliadača na odmietnutie súborov cookie alebo na upozornenie pri odosielaní súborov cookie. Ak tak urobia, všimnite si, že niektoré časti stránky nemusia fungovať správne.

Ako používame zhromaždené informácie

Stránka shop.outbreak.sk alebo www.outbreak.sk môže zhromažďovať a používať osobné údaje používateľa na nasledujúce účely:

• Spustenie a prevádzku našej stránky

Pravdepodobne bude potrebné, aby ste obsah stránok s informáciami zobrazovali na stránkach.

• Zlepšiť služby zákazníkom

Poskytnuté informácie nám pomáhajú reagovať na vaše požiadavky na zákaznícke služby a potreby podpory efektívnejšie.

• Zlepšiť našu stránku

Môžeme použiť spätnú väzbu, ktorú poskytnete, aby sme zlepšili naše produkty a služby.

• Spustenie propagácie, súťaže, prieskumu alebo inej funkcie lokality

Ak chcete poslať používateľom informácie, ktoré súhlasili s prijímaním tém, o ktorých si myslíme, že ich budú zaujímať.

• Posielať pravidelné e-maily

E-mailovú adresu môžeme použiť na odoslanie informácií o používateľovi a aktualizácií súvisiacich s ich objednávkou. Môže sa použiť aj na odpovede na ich otázky, otázky a / alebo iné požiadavky.

Ako chránime vaše informácie

Prijímame vhodné postupy na zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie údajov a bezpečnostné opatrenia na ochranu proti neoprávnenému prístupu, zmene, zverejneniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, používateľského mena, hesla, informácií o transakciách a údajov uložených na našich stránkach.

Zdieľanie vašich osobných informácií

Nepredávame, neobchodujeme ani neposkytujeme informácie o osobných údajoch od používateľov. Môžeme zdieľať agregované demografické informácie, ktoré nie sú spojené s osobnými identifikačnými údajmi týkajúcimi sa návštevníkov a používateľov s našimi obchodnými partnermi, dôveryhodnými pobočkami a inzerentmi na vyššie uvedené účely. Môžeme využívať poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať našu firmu a stránku alebo spravovať činnosti v našom mene, ako napríklad posielanie spravodajcov alebo prieskumov. Na tieto obmedzené účely môžeme zdieľať vaše informácie s týmito tretími stranami za predpokladu, že ste nám dali súhlas.

Elektronické informačné letáky

Ak sa používateľ rozhodne prihlásiť do nášho mailing listu, obdrží e-maily, ktoré môžu zahŕňať firemné správy, aktualizácie, súvisiace informácie o produktoch alebo službách atď. Môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomôžu prevádzkovať našu firmu a stránku alebo spravovať činnosti v našom mene, ako napríklad zasielanie spravodajcov alebo prieskumov. Na tieto obmedzené účely môžeme zdieľať vaše informácie s týmito tretími stranami za predpokladu, že ste nám dali súhlas.

Zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov

Ing.Maroš Hrušovský a OZ „Outbreak“ má právo kedykoľvek aktualizovať tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Keď to urobíme, zašleme upozornenie na hlavnú stránku našich stránok. Odporúčame používateľom, aby často kontrolovali túto stránku v prípade akýchkoľvek zmien, aby boli informovaní o tom, ako pomáhame pri ochrane osobných informácií, ktoré zhromažďujeme. Beriete na vedomie a súhlasíte, že je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať tieto pravidlá ochrany osobných údajov a uvedomiť si zmeny.

Váš súhlas s týmito podmienkami

Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. Ak s týmito pravidlami nesúhlasíte, nepoužívajte naše stránky. Vaše pokračovanie v používaní Stránok po odoslaní zmien v týchto pravidlách sa považuje za prijatie týchto zmien. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov boli vytvorené ako obľúbený generátor pravidiel ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, postupov tejto stránky alebo vašich vzťahov s touto stránkou, kontaktujte nás.

Aktualizácia 15.02.2021

Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.

Shop

MERCH nielen pre tanečníkov